Skundai

Jei manote, kad Jūsų teisės ar teisėti interesai, susiję su Bendrovės teikiamomis paslaugomis, yra pažeisti, turėtumėte ne vėliau nei per 3 mėnesius nuo sužinojimo apie savo teisių pažeidimą raštu kreiptis į Bendrovę adresu:

Darta Saving Life Assurance dac – COMPLIANCE DEPARTMENT
Maple House, Temple Road, Blackrock
Dublin, IRELAND
arba
El. paštu: darta.saving@darta.ie

Gavusi jūsų kreipimąsi, Bendrovė privalo pateikti Jums atsakymą per 15 darbo dienų. Jei Bendrovė dėl priežasčių, kurių ji negali kontroliuoti, negali pateikti atsakymo per 15 darbo dienų, ji išsiųs Jums negalutinį atsakymą, aiškiai nurodydama atsakymo į Jūsų kreipimąsi vėlavimo priežastis ir terminą, iki kada gausite galutinį atsakymą. Bet kuriuo atveju galutinio atsakymo pateikimo terminas neturi viršyti 35 darbo dienų. 

Jei Jūsų netenkina iš Bendrovės gautas atsakymas ir/ar manote kad Bendrovė, vykdydama veiklą Lietuvos Respublikoje, pažeidžia viešosios tvarkos sąlygas, turite teisę per 1 metus raštu kreiptis į Lietuvos banką. 

Tokiu atveju turėtumėte kreiptis į Lietuvos banko priežiūros tarnybą, adresu Žalgirio g. 90, 09303 Vilnius, el. paštas frpt@lb.lt. Daugiau informacijos rasite Lietuvos Banko interneto svetainėje: https://www.lb.lt/lt/daugiau-apie-gincius-su-finansiniu-paslaugu-teikeju.