Vienetų vertė ir veiklos rodikliai

Vidinių investicinių fondų, susijusių su Allianz Darta Saving draudimo produktais,vienetų vertės.

Toliau pateikiamos vidinių investicinių fondų vienetų vertė.

Toliau esančioje lentelėje nurodomi kiekvieno investicinio fondo veiklos rodikliai yra apskaičiuoti laikotarpiui nuo atskaitos datos iki paskutinės žinomos datos.

(Investicinių fondų vienetų vertės yra pateiktos atėmus administravimo mokestį)

Investicijų grąža yra susijusi su rizika, jų vertė gali mažėti arba didėti, o tai, kad anksčiau grąža buvo teigiama, nereiškia, kad tokia ji bus ir ateityje. Tam tikrais atvejais nuostoliai gali viršyti pradinę investiciją. Jei investuojama į finansines priemones užsienio valiuta, valiutos keitimo kurso pokyčiai gali turėti įtakos investicijų grąžai.