Teisinės išlygos/Duomenų apsauga

Naudodamasis šia interneto svetaine lankytojas aiškiai pareiškia, kad susipažino, perskaitė ir sutiko su toliau nurodytomis sąlygomis ir teisinėmis išlygomis, susijusiomis su šia interneto svetaine, visais jos internetiniais puslapiais ir pateikiama informacija.

 

Visa informacija, pateikiama šitoje interneto svetainėje, yra tik informacinio pobūdžio. Jokia šioje interneto svetainėje pateikiama informacija susijusi su finansų rinkomis ir/ar gyvybės draudimo produktais negali būti laikoma pardavimo pasiūlymu, skatinimu pirkti bendrovės produktus ar tokio pasiūlymo ar skatinimo prašymu.

 

Šioje svetainėje esanti informacija negali būti laikoma konsultacija draudimo, investavimo, teisiniais, mokesčių ar kitais klausimais ir neturėtų būti naudojama priimant atitinkamus sprendimus.

 

Darta Saving atidžiai parenka ir iš patikimų šaltinių surenka duomenis ir informaciją, pateikiamus svetainėje, jie yra nuolat atnaujinami. Darta Saving gali bet kuriuo metu, be atskiro pranešimo, pašalinti ar pakeisti draudimo produktus ar su draudimo produktais susijusią informaciją.

 

Darta Saving neprisiima atsakomybės ir negarantuoja, kad interneto svetainės funkcionavimas bus nepertraukiamas ir be klaidų ar kad tokie defektai bus ištaisyti. Darta Saving neprisiima atsakomybės ir negarantuoja, kad ši interneto svetainė ar serveris, kurio dėka ši interneto svetainė yra prieinama, yra apsaugoti nuo virusų ar kitų kenksmingų komponentų.

 

Visi šios interneto svetainės puslapiai ir informacinė medžiaga nėra adresuoti asmenims, priklausantiems jurisdikcijoms, kuriose dėl pilietybės, gyvenamosios vietos ar kitų priežasčių prieiga prie šios interneto svetainės, naudojimasis ja, jos pasiekiamumas ar paskelbimas yra draudžiami. Asmenys, kuriems yra taikomi šie apribojimai ar draudimai negali turėti prieigos prie šios interneto svetainės. Ši interneto svetainė teikia informaciją apie mūsų gyvybės draudimo produktų asortimentą.

 

Vidinių investicinių fondų, susietų su investiciniais produktais, veiklos rodikliai yra pateikiami nurodytam laikotarpiui; ankstesnių laikotarpių veiklos rodikliai negali garantuoti būsimų laikotarpių veiklos rodiklių. Investicijų vertė ir pajamingumas priklauso nuo rinkos svyravimų. Nėra jokių garantijų, kad investuotas turtas bus apsaugotas. Pažymime, kad investuotų lėšų vertė gali tiek padidėti, tiek sumažėti.

 

Informacija, esanti šioje interneto svetainėje yra saugoma įstatymų, kaip intelektinė nuosavybė. Jos platinimas ir kopijavimas yra griežtai draudžiami. Bet koks šios interneto svetainės turinio panaudojimas ir (arba) atkūrimas be išankstinio raštiško Darta Saving sutikimo gali užtraukti atsakomybę teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Aktyvavus nuorodas į kitus tinklalapius, interneto svetainė gali būti išjungiama. Darta Saving netikrina jokių kitų interneto svetainių, kurios gali būti prieinamos aktyvavus nuorodas iš arba į šią interneto svetainę, todėl neprisiima jokios atsakomybės dėl kitų tokių interneto svetainių turinio, jose siūlomų paslaugų, produktų ar bet kokių kitų prekių.

 

Jokiais atvejais, įskaitant nerūpestingumą, Darta Saving negali būti laikoma atsakinga už bet kokią tiesioginę ar netiesioginę žalą, atsiradusią dėl prieigos prie šios interneto svetainės, jos naudojimo, naršymo po šią interneto svetainę arba dėl joje esančių nuorodų į kitas interneto svetaines ar kitose interneto svetainėse esančių nuorodų į šią interneto svetainę.